СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ЗЕРНА ИТУ-3

Система термометрії елеватора – це комплекс апаратних та програмних засобів для контролю температури зернової маси при зберіганні у силосах, складах та бункерах.

Основною причиною, що знижує якісні показники зерна при його зберіганні в силосах елеватора, є самозігрівання зернової маси. Своєчасно, на початковій стадії, не виявлений процес самозігрівання зерна призводить не тільки до зниження його якісних показників, але й до суттєвого підвищення температури зерна (понад 35°С) у зоні осередку самозігрівання. У тому випадку, коли осередок самозігрівання вчасно не виявлений, зростання температури продовжується і відбувається займання зернової маси, яке, зрештою, може призвести до руйнування конструкції силосного корпусу елеватора.

Процес самозігрівання зерна на стадії його розвитку досить тривалий і характеризується низькою швидкістю збільшення температури. З підвищенням температури швидкість зростання температури різко збільшується, і, відповідно, скорочується час, відведений для вжиття заходів щодо недопущення займання зернової маси.

Контроль температури зерна (в елеваторі, силосі чи складі) – найбільш ефективний і доступний спосіб відстеження результатів біохімічних процесів, що протікають у зерновому насипі під час зберігання зерна у зерносховищах. Вимірювання температури в зерновій насипі (елеватора, силосу або складу) дозволяє судити про її стан у процесі зберігання.

Компанія «TEMIX» пропонує для зерносховищ будь-якого типу систему контролю температури ИТУ-3 (Система ИТУ-3), що забезпечує надійний контроль температури зерна. Система ИТУ-3 призначена як для встановлення на нові зерносховища, так і для модернізації (заміни) системи термометрії типу ДКТЭ‑4МГ, МАРС‑1500, М5 та ін, раніше встановлених на елеваторах. Модернізацію та ремонт системи термометрії будь-якого типу та виконання. Система ИТУ-3 встановлюється як на великих елеваторах, так і на невеликих зерносховищах.

Впровадження Системи контролю температури зерна ИТУ-3 (система термометрії) дозволяє:

  • знизити втрати від псування та сушіння зерна;
  • мінімізувати операційні витрати на зберігання зерна.

Система контролю температури ИТУ-3 призначена для роботи з термопідвісками типу ТП-1М, що експлуатуються на багатьох з/б елеваторах і складах підлогового зберігання, а також з сучасними підвісками ТП-ДМ, ТП-ДН, ТП-ДС та ТП-01М, виробництва компанії LLC “TEMIX”. 

Система контролю температури ИТУ-3 може одночасно працювати з термопідвіскою ТП-1М, термопідвіскою ТП-01М, і термопідвіскою ТП-ДМ. Система контролю температури (система термометрії елеватора, силосу або складу) може бути побудована з обладнанням Системи ИТУ-3 та термопідвісками інших виробників, виготовлених на основі цифрових датчиків (OPI-INTEGRIS та ін.), на основі мідь-константанових термопарних датчиків (компанії SafeGrain, BOONE та ін), а також терморезисторів. 
Система ИТУ-3 виготовляється із сучасних матеріалів та електронних компонентів, що дозволило значно підвищити надійність системи та збільшити термін її служби порівняно з релейними системами. 

  • На систему оформлено сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки № UA-M1/1p-1669-2005.
  • Система відповідає ТУ У 33.3-13841758.007:2005 та внесена до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

Система ИТУ-3 є набором сучасних технічних засобів для організації контролю температури в силосі (силосах), елеваторі або складі. Елементи Системи ИТУ‑3 розроблені для забезпечення можливості оптимальним чином синтезувати Систему контролю температури для зерносховища будь-якого типу та розміру. 

Структурна схема Системи ИТУ-3 у загальному вигляді представлена на структурній схемі (рис.1), а її конкретне виконання визначається обраним способом вимірювання (ручний або автоматизований), кількістю зернових силосів та розмірами елеватора (зерносховища), а також типом термопідвісок.

Рис. 1. Система контролю температури зерна ИТУ-3 (структурна схема)

Вимірювання температур у зерновому насипі проводиться за допомогою датчиків температури, поміщених у порожнину термопідвісок. При ручному способі вимірювання, відображення температур проводиться на екрані модуля індикації температури МИТ-2 (працює з термопідвісками ТП-ДМ, ТП-ДН або ТП-ДС) або приладу вимірювального переносного ПИП-2М (працює з термопідвісками ТП-1М або ТП-01М) . МИТ-2 і ПИП-2М підключаються безпосередньо до термопідвіски, або, для термопідвісок ТП-ДМ, ТП-ДН або ТП-ДС через блок живлення та комутації БПК-2 і БПК-2-24.
При автоматизованому способі вимірювання, відображення температур проводиться на персональному комп’ютері за допомогою програмного забезпечення ОІК «ТЕРМОМЕТРИЯ». Виміряні термопідвісками температури в цифровому вигляді за допомогою блоків вимірювання БИТ-12Д, БИТ-12Д-24, БИТ-12М, або БИТ-ТП передаються на ПК.

Продукція, що випускається нами, дозволяє як будувати нові системи термометрії так і ремонтувати/модернізувати вже встановлені системи таких торгових марок як StorMax, Rolfes BOОNE, SafeGrain, MyTemp, OPI-INTEGRIS.